• Získajú fonologické zručnosti, hovorený jazyk a porozumenie, ktoré sú základom čítania.
  • Budujú priestorovo-časové a uvažovacie zručnosti potrebné pre matematiku, vedu a techniku.
  • Rozvíjajú sociálne a emocionálne zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre školskú pripravenosť - napríklad schopnosť regulovať svoje reakcie a vo vzťahu k iným komplexným spôsobom.
Top 10 Music Classes for Kids in KL & Selangor
Music Together of San Francisco - Rhythm Kids Levels 1 & 2
Na hodinách Hudobníčka deti zažívajú hudbu rôznych štýlov, žánrov a kultúr. Interagujú s ostatnými deťmi a zaoberajú sa pohybom, rytmom a hlasovými aktivitami, ktoré rozvíjajú oveľa viac ako len hudobné zručnosti.Každý deň deti skúšajú nové a nezvyčajné hudobné nástroje a experimentujú s rôznymi druhmi zvukov a rytmov.