V jednoduchosti je krása. Maličké deti vnímajú jazyk inak ako dospelí. Pre deti je dôležitejší samotný zvuk, intonácia a prezentácia jazyka, prostredníctvom ktorých prijímajú význam slov. Španielsky jazyk je považovaný za najjednoduchší a jazyk s najkrajšou intonáciou z pomedzi 6-tich oficiálnych jazykov Spojených Národov. Pre deti je teda jednoduché naučiť sa španielsky jazyk relatívne rýchlo a detský mozog dokáže následne veľmi rýchlo prijať aj iné svetové jazyky.

Best Language Classes In Baltimore – CBS Baltimore
Fun Spanish Games for Kids: Learn Spanish Through Play!

Podobnosť s iným jazykom. Ak sa budete trošku snažiť a nebude to trvať dlhšie ako pár mesiacov zistíte, že rozumiete po Portugalsky, alebo že Taliančina a Francúzština sa vám učí veľmi jednoducho a má veľa príbuzných slov. Okrem toho Španielčina pozná pôvod veľkého množstva anglických alebo cudzích slov, ktoré boli prebraté z Latinčiny, čím sa vám otvorí nový svet lingvistiky.