Cieľom Tanečnej je podpora a rozvoj tanečného a divadelného umenia, kultúry, kultúrnych a vzdelávacích aktivít so zameraním na deti od 2 - 6 rokov. Trénerka si dáva za cieľ prebudiť záujem u detí o tanečné umenie. Tanečná škola chce tvoriť, podporovať deti v ich túžbe o tanečné a divadelné umenie doma aj v zahraničí a prispievať tak k popularizácií tanečného a divadelného umenia.
9 Best Dance Studios for Kids in New York City - Mommy Nearest